Sản phẩm

Phần mềm Văn phòng thư điện tử eOffice

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên đang triển khai Văn phòng thư điện tử eOffice cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị đã triển khai: Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra...

Dịch vụ

Dịch vụ Đào tạo

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên chuyên đào tạo các lớp Tin học văn phòng, Tin A, Tin B, Tin C, Quản trị mạng, Mã nguồn mở,....

Hỗ trợ trực tuyến

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

- Tên đơn vị: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên - Tên giao dịch quốc tế: Dien Bien Information and Communication Technology Institute - Tên viết tắt: CICT - Địa chỉ: Phố 10 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ- Tỉnh Điện Biên - Điện thoại: (0230)...

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên
Địa chỉ: Tổ 10, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Email: ict@dic.gov.vn - Website: ict.dic.gov.vn

Thiết kế: ICT - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
Xem bản: Desktop | Mobile