DỊCH VỤ

Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông là một trong những mục tiêu của Trung tâm CNTT&TT nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Thông tin và Truyền thông của tỉnh. 
Trung tâm CNTT&TT đã liên kết với các đối tác có uy tín thuộc ngành để thực hiện các chương trình đào tạo có chất lượng cao. Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về tin học cơ bản, quản trị mạng cho các cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.
Với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, môi trường làm việc tiện nghi và hiện đại, Trung tâm CNTT&TT luôn đáp ứng được mọi nhu cầu đào tạo của khách hàng
.