DỊCH VỤ

Thiết kế website chuyên nghiệp

Phát triển phần mềm ứng dụng là một trong những thế mạnh của Trung tâm CNTT&TT. Trong thời gian qua với mong muốn tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng yêu cầu quản lý của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời cùng với việc nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, Trung tâm CNTT&TT thiết kế, sản xuất và triển khai một số phần mềm đáp ứng nhu cầu quản lý, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị như: Phần mềm thi trắc nghiệm; Phần mềm thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội; Phần mềm quản lý lịch làm việc và nhắc việc bằng tin nhắn SMS, Phần mềm quản lý nhân sự, Phần mềm Văn phòng điện tử, Phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2, 3; Phần mềm Cổng, trang thông tin điện tử, ...
Với đội ngũ lập trình năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, Trung tâm CNTT&TT đã thiết kế những sản phẩm là những phần mềm mang tính chuyên nghiệp đáp ứng toàn bộ nhu cầu tác nghiệp cũng như mặt thẩm mỹ và tính năng cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Mục tiêu của Trung tâm CNT&TT là đa dạng hóa các sản phẩm phần mềm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.