DỊCH VỤ

Tư vấn Thẩm định Thiết kế thi công

Chuyên tư vấn các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. Với đội ngũ Lãnh đạo và cán bộ là những người có năng lực và kinh nghiệm, các chuyên gia tư vấn thiết kế và giám sát thi công của Trung tâm CNTT&TT sẽ phối hợp với Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các khách hàng cá nhân để thực hiện các công trình, dự án.
Để đảm bảo sự thành công của mỗi công trình, dự án, dịch vụ tư vấn - thiết kế luôn được Trung tâm CNTT&TT quan tâm đến chi phí và chất lượng.
Trung tâm CNTT&TT đã trở thành một địa chỉ tin cậy của các cơ quan Nhà nước, khách hàng cá nhân về tư vấn, thiết kế, thi công và giám sát các công trình, dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.