LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Ban Giám đốc

 • + Đồng chí: Phạm Thanh Nam
 • -Chức Vụ: Phó Giám Đốc Phụ trách Trung tâm
 • -SĐT: ..........
 • + Đồng chí: Vũ Hoàng Thiên
 • -Chức Vụ: Phó Giám Đốc Trung tâm
 • -SĐT: ..........

Phòng Hành chính Tổng hợp

 • + Phụ trách phòng: Nguyễn Thị Mai
 • -Chức Vụ: Trưởng phòng
 • -SĐT: ..........

Phòng Ứng dụng

 • + Phụ trách phòng: Vũ Trọng Nghĩa
 • -Chức Vụ: Trưởng phòng
 • -SĐT: ..........

Phòng Kỹ thuật

 • + Phụ trách phòng: Vũ Đức Sóng
 • -Chức Vụ:Phó trưởng phòng (phụ trách phòng)
 • -SĐT: ..........