• Địa chỉ: Tổ 4- Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
 • STT
 • Tên tài liệu
 • Download
 • 1 Sơ đồ chỗ ngồi các Đại biểu
  (1064 lượt xem)
  2 Nội dung các tham luận
  (114 lượt xem)
  3 Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên Khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022
  (97 lượt xem)
  4 (Dự thảo) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối khóa VIII trình tại Đại...
  (76 lượt xem)
  5 Nội quy, quy chế làm việc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027
  (69 lượt xem)
  6 Chương trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027
  (113 lượt xem)
  Tổng lượt xem: 1533