• STT
 • Tên tài liệu
 • Download
 • 1 Sơ đồ chỗ ngồi các Đại biểu
  (1108 lượt xem)
  2 Nội dung các tham luận
  (159 lượt xem)
  3 Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên Khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022
  (168 lượt xem)
  4 (Dự thảo) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối khóa VIII trình tại Đại...
  (117 lượt xem)
  5 Nội quy, quy chế làm việc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027
  (112 lượt xem)
  6 Chương trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027
  (154 lượt xem)
  Tổng lượt xem: 1818