• Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021
 • Thời gian đăng: 13/07/2021 08:17:44 AM - Đã xem: 810
 • DIC - Chiều ngày 02/7/2021, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021. Dự chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở, các đồng chí đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Giám đốc, lãnh đạo, viên chức, lao động Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông.
 • img_8175.png
  Đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
   
  Trong 6 tháng đầu năm 2021 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Sở Thông tin và Truyền thông, tập thể Ban Giám đốc, cán bộ, viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và sự nghiệp được giao, nổi bật là các nhiệm vụ: An toàn an ninh thông tin; nghiên cứu, triển khai, chuyển giao ứng dụng phần mềm; vận hành trung tâm tích hợp dữ liệu; dịch vụ tư vấn quản lý dự án; đào tạo ứng dụng CNTT; công tác tuyên truyền.
  Thực hiện giám sát vận hành đảm bảo an toàn an ninh thông tin các hệ thống dữ liệu của Trung tâm dữ liệu, nền tảng dịch vụ tích hợp và chia sẻ dùng chung (LGSP) tỉnh, Trung tâm giám sát SOC của tỉnh không để xảy ra sự cố lớn về an toàn an ninh thông tin, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;
  Tham mưu, đề xuất, triển khai, tư vấn nhiều nội dung nâng cấp, cập nhật, bổ sung hoàn thiện ứng dụng dùng chung của tỉnh: Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc - TDOffice; Cổng Dịch vụ công tích hợp Một cửa điện tử tỉnh; hệ thống thông tin Kinh tế - Xã hội; hệ thống Thông tin báo cáo tỉnh;… Hỗ trợ trên 1.200 lượt cho các đơn vị triển khai chữ ký số điện tử toàn tỉnh Điện Biên, nâng tỷ lệ văn bản điện tử có ký số từ 70% (2020) lên trên 90% (tính đến 30/6/2021); liên thông văn bản điện tử từ trung ương đến địa phương. Cổng Dịch vụ công tỉnh Điện Biên hỗ trợ trên 400 lượt, tiếp nhận và giải quyết đúng hạn/sớm hạn trên 94,70%; kiểm thử công khai 214 thủ tục dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia; kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dịch vụ công các Sở, ngành; thực hiện thanh toán trực tuyến, thanh toán nghĩa vụ tài chính trực tuyến với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; chia sẻ dữ liệu Quốc gia về dân cư trên cổng dịch vụ công.
  Quản lý vận hành hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh đảm bảo kết nối thông suốt 33 cuộc họp, hội nghị trực tuyến từ Chính phủ xuống đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong tỉnh tăng 20 cuộc so với cùng kỳ năm 2020; đến nay đã cấp và đưa vào sử dụng 3.500 tài khoản thư điện tử công vụ cho cán bộ công chức các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã; phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn ứng dụng CNTT hơn 400 lượt CCVC.
  Phối hợp thực hiện phòng chống Covid -19: Xây dựng, cập nhật đảm bảo nội dung thông tin trên Trang Covid-19 tỉnh Điện Biên. Phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện phần mềm kiểm soát người đi, đến trên địa bàn tỉnh - DienBien Guard triển khai từ 01/6 đến ngày 30/6: Đã cài đặt App ứng dụng cho 558 thiết bị di động; hỗ trợ hướng dẫn hằng trăm lượt CBCC ngành công an thực hiện; tạo lập gần 400 tài khoản sử dụng cho lãnh đạo, CBCCVC trên địa bàn tỉnh; hiện tại đã có 34.918 tờ khai được khai báo trên hệ thống.
  Thực hiện tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết, giám sát thi công 14 nhiệm vụ; Đăng tải hơn 600 tin, bài, banner, khẩu hiệu, video, văn bản tuyên truyền trên nhiều hình thức thông tin đại chúng như: Cổng TTĐT sở, trang Covid-19, Zalo, mạng xã hội...
  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Phó Giám đốc Sở TT&TT đã chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm CNTT&TT dù 06 tháng đầu năm 2021 là thời gian diễn biến phức tạp của dịch, bệnh Covid-19 tại tỉnh nhưng qua đó thấy được Trung tâm CNTT&TT đã tận dụng tốt thời cơ của ngành để khẳng định vai trò, vị trí Ngành nhất là trong việc ứng dụng CNTT, công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực. Đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm cần phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở TT&TT xác định nhiệm vụ của Trung tâm để thực hiện tốt việc: An toàn thông tin cho hệ thống CNTT của tỉnh; vận hành trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; tiếp tục thực hiện tốt việc hỗ trợ các ứng dụng dùng chung cho các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh; lựa chọn thực hiện chuyển đổi số sao cho phù hợp với điều kiện của địa phương./.

   

 • Tác giả: Tin, ảnh: Trần Tuấn