TIN TỨC

Trung tâm CNTT-TT: Tập huấn triển khai phần mềm Văn phòng Điện tử eOffice cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh

Hai ngày 23 và 24/3, Trung tâm CNTT&TT, Sở TT&TT Điện Biên tổ chức tập huấn chuyển giao phần mềm Văn phòng điện tử eOffice cho trên 60 cán bộ, CCVC khối Văn phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên và 8 đơn vị trực thuộc.

Tập huấn, chuyển giao phần mềm Văn phòng điện tử - eOffice cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

DIC- Sáng 22/2/2017, Trung tâm CNTT&TT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên tổ chức tập huấn chuyển giao phần mềm quản lý và điều hành qua mạng - Văn phòng điện tử (eOffice) cho hơn 20 cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức (CC,VC) Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh.