Trung tâm CNTT-TT: Tập huấn triển khai phần mềm Văn phòng Điện tử eOffice cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh

Hai ngày 23 và 24/3, Trung tâm CNTT&TT, Sở TT&TT Điện Biên tổ chức tập huấn chuyển giao phần mềm Văn phòng điện tử eOffice cho trên 60 cán bộ, CCVC khối Văn phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên và 8 đơn vị trực thuộc.

11.jpg

Khai mạc lớp tập huấn phần mềm eOffice. 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh là một trong những cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh sớm ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hằng năm, đơn vị đã quan tâm ưu tiên dành một phần kinh phí từ nguồn ngân sách được cấp để đầu tư nâng cấp hạ tầng, triển khai các phần mềm ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Đối với công tác quản lý văn bản, hồ sơ công việc Sở đã được triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc theo Đề án Tin học hóa các cơ quan hành chính Nhà nước (Đề án 112).

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp, Sở đã nghiên cứu chọn giải pháp Văn phòng điện tử eOffice do Trung tâm CNTT&TT tỉnh là đơn vị đầu mối triển khai tại Điện Biên.
12.jpg
Lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH thực hành sử dụng phần mềm eOffice.
13.jpg 
Tại buổi tập huấn, cán bộ CCVC Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên đã được cán bộ Trung tâm CNTT&TT giới thiệu về mô hình tổng thể kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh Điện Biên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Hướng dẫn sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Văn phòng điện tử eOffice, gồm: Quy trình xử lý văn bản đến, đi; hệ thống thư điện tử, thông báo, các thư mục dùng chung, tra cứu thống kê văn bản; các tiện ích phục vụ trong công việc: Hội thoại, lập lịch làm việc, nhắc việc …
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Chu Xuân Trường, Giám đốc Sở TT&TT đề nghị các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ CCVC Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh xác định những khó khăn trước mắt trong quá trình triển khai giải pháp mới và cam kết, quyết tâm chỉ đạo, triển khai có hiệu quả giải pháp Văn phòng điện tử. Đồng chí cũng yêu cầu Trung tâm CNTT&TT bố trí cán bộ đến hỗ trợ trực tiếp cho Sở Lao động thương binh và Xã hội trong quá trình triển khai.

Tác giả: Tin, ảnh: Trung Kiên